Kdy a proč může banka zamítnout úvěr?

V některých případech banka může zamítnout úvěr bez udání důvodu, co pak? Diskvalifikačním faktorem přitom může být celá řada „prohřešků“, jako je negativní záznam v registru dlužníků, pracovní smlouva na dobu určitou aj. Víte, jaké jsou nečastější příčiny, pro které banka úvěry zamítne? Co je bonita klienta a jak ovlivňuje naší šanci pro zisk úvěru?

prázdné kapsy

V posledních letech j na trhu přebytek likvidity, to vede k jedinému, banky se předhánějí v těch nejlepších nabídkách a doslova bojují o každého nového klienta. Ovšem nesmíme zapomínat ani na přísnou legislativu, která přesně vymezuje, kdo může úvěr získat a kdo nikoliv. Zákon o spotřebitelském úvěru pak přesně definuje a přímo nařizuje bankám prověřit každého žadatele o úvěr. I kdyby banky chtěly, tak nemohou nabídnout úvěr žadateli s nízkou bonitou. Ta udává, zda je žadatel schopný dostát svým závazkům, které by podpisem smlouvy vůči bance měl. V opačném případě by dlužník mohl později smlouvu napadnout pro její nedůvěryhodnost, což by pro věřitele (banku) mohlo mít nedozírné následky.

 

 

spoření peněz

Pracovní úvazek

Je to vcelku pochopitelné, bez pravidelného měsíčního příjmu nebude schopný dlužník dostát závazkům, které vůči věřiteli má. Pravidelný měsíční příjem je tak pro banku klíčový. Ten garantuje pracovní smlouva na dobu neurčitou. V případě, kdy má žadatel pracovní smlouvu na dobu určitou, ještě může na úvěr dosáhnout, ale je nutné, aby byl dluh splacen ještě před vypršením pracovní smlouvy. Pokud však žadatel nemůže doložit pracovní smlouvu, případně je ve zkušební nebo výpovědní lhůtě, banka s největší pravděpodobností žádost o úvěr zamítne. Podobný problém může nastat i u žadatelů osvč, kteří mají každý měsíc rozdílnou výši příjmu. Na ně myslí právě nebankovní společnosti, které nabízí hypotéku osvč Fahd. Ty jsou na rozdíl od bankovních domů mnohdy benevolentnější.