Několik rad pro úspěšné stěhování


Stěhování však uskutečnit musíte, ať už chcete či nikoliv. Bez stěhování se totiž většina změn místa trvalého pobytu neobejde. Jen si vzpomeňte na to, kolik toho musíte sbalit před dovolenou (a často ještě zejména ženy mají pocit, že je toho málo) a uvědomte si, že při stěhování toho bude ještě mnohem, mnohem víc. Nebudete se totiž balit na několik dní, ale třeba na několik let nebo celý váš život. A jak se do takto náročného procesu nezamotat a v pohodě jej zvládnout úspěšně dokončit? Důležitou roli má ve všem čas. Právě čas totiž uvádí člověka při stěhování do stresu nebo naopak pohody nejvíce.

dívka v krabici

Tento náročný úkol je totiž nutné dobře, a hlavně realisticky časově rozvrhnout nejlépe 1 měsíc dopředu a vytvořeným rozvrhem se, pokud možno po celou dobu stěhování řídit. Plnění úkolů z tohoto seznamu ve správném čase totiž přispěje k tomu, že vaše stěhování bude určitě o něco klidnější. Jednou z položek na seznamu by měl být nákup dostatečného množství obalových materiálů. Před samotným balením by se tedy u vás doma určitě měli objevit kartonové krabice, plastové přepravky a boxy nebo v některých případech i ibc kontejnery. No a samozřejmě také něco, čím budete sbalené vyplňovat a lepit.

krabice na okně

Posledním v tomto výčtu, ale určitě neméně důležitá je také organizace. Jak už napovídá první odstavec pojednávající o časovém rozvrhu, zorganizovat je nutné i celý proces balení. Proto se vyplatí rozmyslet si předem, co kam budete balit, s čím se to tam bude nacházet a všechny ostatní pro vás důležité informace. Nezapomínejte pak ani na to, že takto sbalené krabici by bylo dobré popsat, protože si snad nikdo nedokáže zapamatovat, co se v každé z nich nachází. Nakonec nezbývá popřát, než jen ať se balení úspěšně podaří a zvládnete se s klidem a beze stresu odstěhovat do nového, snad lepšího obydlí.