Nový byt = nové starosti

Když kupujeme byt, tak se kontrolujeme, zda je na místě, kde se nám bude dobře bydlet, zda je v bytě vše v pořádku, zda rozložení bytu bude vyhovovat našim potřebám, ale málokdy se zajímáme, jaké budeme mít sousedy a co už vůbec neřešíme, je že každý dům o více než pěti bytech a více než třech majitelích bytů musíte vstoupit do Společenství vlastníků bytových jednotek.

dům

Pokud se nastěhujete do domu, které Společenství vlastníků bytových jednotek už je založené, má schválené stanovy a pravidelně pořádá schůze společenství, máte velké štěstí. Pokud se ale nastěhujete do domu, kde teprve vzniknout podmínky a vy budete muset Společenství vlastníků bytových jednotek založit, čeká vás, všechny vlastníky, nelehký úkol.

Založení nového Společenství vlastníků má svá pravidla a podléhá Občanskému zákoníku, a věřte, že splnit správně všechny zákonem dané povinnosti je pro člověka zákona neznalého obtížné. Nejde o to jen Společenství založit, ale také sepsat Stanovy Společenství, ve kterých jsou stanoveny skutečně důležitá práva a povinnosti všech členů Společenství, ale taky se tam určí, kdo bude Společenství zastupovat u banky, u soudu apod. Jistě už chápete, že pokud se nastěhujete do domu, kde nejsou přátelské sousedské vztahy a nenajde se nikdo ochotný, kdo by se o založení Společenství postaral, nezbude než najít profesionálního předsedu SVJ. Jedině takový člověk bude jistotou, že Společenství bude založeno správně, že Stanovy nebudou nikoho zvýhodňovat a vše bude odpovídat Občanskému zákoníku.

panelák

Nastěhovali jste se do bytu, kde nefunguje Společenství vlastníků bytových jednotek, Výbor Společenství neplní své povinnosti, které mu vyplývají ze Stanov Společenství a rádi byste to změnili? Zkuste ostatním vlastníkům navrhnout profesionálního předsedu SVJ, který uvede vaše Společenství do pořádku, do souladu s Občanským zákoníkem.