Počítačové hry a vzdělávání

Jako všechny novinky, s nimiž se mají možnost dospívající setkávat, je vhodné také výpočetní technologie zařazovat do systému jim předkládaného vzdělávání tak, aby byly schopni s nimi nakládat obohacujícím, nikoli omezujícím způsobem. Z tohoto důvodu není nutné pouze učit žáky pracovat s počítači či multimediálními tabulemi, ale nahlížet z různých úhlů pohledu zejména na ty výpočetní vymoženosti, s nimiž se děti a adolescenti nejvíce zaobírají, kterým jsou ochotní věnovat velkou část svého volného času.
chlapec u her
Právě tyto totiž mohou při vhodném využívání cestou nejmenšího odporu formovat jejich znalosti
i dovednosti k jejich prospěchu a prospěchu celé společnosti.

V tomto ohledu je tedy nutné věnovat edukativnímu potenciálu počítačových her, jelikož jsou to právě ony, kdo dokážou nedospělého jednotlivce na dlouhé hodiny zaměstnávat a zdržovat doslova přikovaného do židle před obrazovkou počítače či notebooku.
 
Když si nevíte rady s okolním prostorem
Vzhledem k tomu, že skrze výpočetní technologie je možné docela dobře simulovat trojrozměrné prostředí (což se daří i v mnohých běžných počítačových games), mohou počítačové hry pozitivně působit na rozvoj prostorové představivosti u jedince. Zejména dívky a mladé ženy, u nichž se lze s problematikou prostorové orientace setkávat, by tak měly alespoň zvážit občasnou angažovanost v některé z takto podporujících her, které je možné hrát na počítači, případně i notebooku či jiném zařízení.
 postava z počítačové hry
Když je Vaše pozornost nevyváženou charakteristikou
Hraní PC her v sobě neodmyslitelně zahrnuje nutnost soustředění pozornosti na děje, které běží přímo před jedincem na obrazovce (a často také na ty, které se mohou potenciálně dále odehrát). Schopnost koncentrace je tak cvičena prakticky neustále. Bez jejího zvládnutí nemá hráč možnost být ve své činnosti úspěšným.
 
Když se chcete dozvědět něco nového
Kromě stříleček a virtuálních světů jsou na trhu taktéž k dostání herní plány, díky nimž si mohou jedinci nejrůznějšího věku ověřovat své znalosti z nejrůznějších oblastí a v případě zaznamenání deficitů tyto postupně napravovat.