Samota a pocit osamění

Každý z nás je někdy sám a po hektickém pracovním dni se dokoncetěší na klid a samotu, kterou si vychutnává při četbě knihy nebo meditování. Samota dokonce může patřit k našemu životnímu stylu a může být pro nás nejspolehlivějším partnerem, když ji dokážeme využít ve svůj prospěch.

snílek

Horší je pocit osamění, spojený s pocitem smutku a izolace. Někdo se cítí sám i ve společnosti druhých. Komunikuje s nimi, ale zdá se mu, že jimi není přijímán tak, jak by si představoval. Je to však jen náš subjektivní pocit, i když se odhaduje, že více než 40 % z nás jej v určité fázi života bolestně prožívá.
 
Na pocit osamělosti si dávejte pozor

Pocit osamělosti nezávisí na tom, kolik máme přátel nebo vztahů – je to jen náš pohled na jejich kvalitu a na náš pocit emoční a sociální izolovanosti. Je překvapivé, že mnoho lidí se cítí být osamělí v manželském svazku. Je to náš strach a nízké sebevědomí a potvrzení skutečnosti, že nejhorší není samota sama o sobě, ale cítit se sám vedle někoho druhého, když jsme přesvědčeni, že nám neposkytuje „něco hlubšího“.

svoboda

A proč si na ni dávat pozor? Protože pocit osamělosti zkresluje vnímání našich současných vztahů, máme pak tendenci vzdalovat se ještě více od lidí a vystavujeme naše tělo soustavnému stresu se všemi známými riziky kardiovaskulárních chorob, snižování imunity i rizika předčasného úmrtí.

volný čas
 
Má samota výhody?

Samota nám dává:
·         možnost lépe poznat sám sebe a utřídit si svoje myšlenky
·         možnost posunout se v činnosti, kterou děláme rádi a naplňuje nás
·         prostor pro učení a osobní růst
Samota skutečně může být produktivní a obohacující. Člověk je sice tvor od přírody společenský, který potřebuje komunikovat a sdílet s ostatními, a tak samotář bývá považován za podivína, který není schopen mít přátele. Zapomíná se však, že samota pomáhá odstranit v našem životě to nepodstatné a získat klid na nalezení sama sebe.