Podpora samostatného bydlení

Sociálních služeb najdeme přes čtyřicet. Jednou z nich je podpora samostatného bydlení. Je to služba, o kterou je velký zájem. Je určena především lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Týká se to obvykle znevýhodnění zdravotního. Cílovými uživateli jsou obvykle lidé, kteří jsou mentálně, tělesně či smyslově postiženi, ale jejich postižení není tak silné, aby nemohli žít samostatně a nezávisle jako kdokoli jiný. Klienti také mohou být lidé s chronickým onemocněním a to i duševním.
kreslené domečky
Jedná se o terénní službu. Dotyčný jedinec žije sám, hospodaří samostatně s penězi, často dokonce dochází do zaměstnání, nebo do pracovních dílen. Nicméně potřebuje čas od času podporu (asistenci) a to v těchto činnostech.
 
1.      Doprovod na úřadech
2.      Vyřízení pracovní smlouvy nebo dohody o provedené práci
3.      Pomoc při hospodaření s penězi
4.      Nákupy
5.      Pomoc při zajištění chodu domácnosti
6.      Zprostředkování se společenským prostředím
7.      Sociálně terapeutické činnosti
8.      Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 
Služba je poskytována za úhradu, platí se hodinově a podle požadavku klienta. Dotyčný si ji platí z příspěvku na péči, který je určen pro tyto účely.
domeček ze dřeva 

Chráněné bydlení

Jinou službou je Chráněné bydlení, které si mnozí s Podporou samostatného bydlení pletou a která není nepodobná. Chráněné bydlení je určeno lidem, kteří mají také sníženou soběstačnost. Nejsou aktuálně schopni žít samostatně v rámci terénní služby podpory samostatného bydlení, potřebují pobytovou službu, ale ježádoucí maximálně podporovat jejich samostatnost a proto není vhodné, aby využívali klasické pobytové zařízení pro osoby se zdravotním postižením, kde uživatelé potřebují vysokou míru podpory a 24 hodinovou péči. Chráněné bydlení je služba pobytová, personál je k dispozici 24 hodin denně, ale aby v podstatě jen dohlížel a nabízel jen nezbytně nutnou asistenci.
 klíče na dlani
Služba je poskytována také za úhradu, platí se měsíčně. Uživatel si hradí jak jídlo, tak ubytování, jednotlivé asistenční úkony platí z příspěvku na péči podobně jako je tomu u podpory samostatného bydlení.